Premies voor de na-isolatie van een bestaande spouwmuur, dak of zoldervloerisolatie 2018.

U kunt genieten op een aantal premies als u uw woning laat na-isoleren. Deze kunnen u een financieel duwtje in de rug geven waardoor uw investering binnen 3 à 4 jaar terugverdiend is.

De netbeheerder betaalt.

Uw netbeheerder betaalt bij spouwmuurisolatie geplaatst door een ATG gecertificeerde aannemer een bedrag van 5 euro/m² vanaf een spouwbreedte van minstens 5 cm. Bij dakisolatie en/of zoldervloerisolatie geplaatst door een geregistreerde aannemer betaald de netbeheerder een bedrag van 5 euro/m². Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd.

Uw gemeente betaalt.

Sommige gemeenten betalen een extra premie bij energiebesparende maatregelen. Wilt u weten of dit ook zo is in uw gemeente? Dan kan u navraag doen bij uw gemeente of een beroep doen op onze adviseurs.

De Vlaamse overheid betaalt.

U heeft misschien recht op een verbeteringspremie van € 1500 bij het na-isoleren van de spouwmuren. Hiervoor gelden wel volgende voorwaarden:

  • Uw woning moet ouder zijn den 25 jaar.
  • Uw gezamelijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden was niet meer dan € 30640 ( + € 1600 per persoon ten laste).
  • U heeft nog geen verbeteringspremie ontvangen voor gevelwerkzaamheden.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar geen renovatiepremie ontvangen.

Doe gerust een beroep op onze adviseur of contacteer Wonen Vlaanderen om na te gaan of u in aanmerking komt voor een verbeteringspremie.